Mehmet Resul Kaçar “Güllerin Ovası / Fields of Roses”